Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2019.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (13)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Janowska-Giłka Halina
Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
Majnert Sławomir
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Kierzkowski Waldemar
Łukaszewicz Krzysztof
Mróz Michał
Skałecki Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl