Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (17)

Borowski Piotr
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Karczewska Ewa
Kirpsza Andrzej
Kirpsza Piotr
Kozłowska Helena
Krokos Karol
Kułakowski Piotr
Panasiuk Jarosław
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Supronik Daniel
Szczebiot Krzysztof
Tochwin Michał

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Puszko Karol
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (2)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl