Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2016 r.

Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl