Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Wybór Komisji Skrutacyjnej.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Kryża Michał

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl