Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie porządku obrad wraz z przyjętymi zmianami.

ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (3)

Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Socha Mateusz

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Formella Bogdan
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Grzeszczyk Leszek
Ławrukajtis Beata
Woźniak Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl