Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie Protokołu Nr 11 z XI sesji Rady Miejskiej Rumi dn. 3 października 2019 roku.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Rydzewska Karolina
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Grinholc Henryk
Socha Mateusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Grzeszczyk Leszek
Ławrukajtis Beata
Woźniak Krzysztof
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl