Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi w rejonie ulic Kosynierów, Żwirki i Wigury, Reja. Druk Nr 184 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (5)

Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Kryża Michał
Mosa Florian
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl