Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie rozstrzygnięć Burmistrza o sposobie rozpatrzenia uwag.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 7

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (4)

Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Kryża Michał
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (7)

Formella Bogdan
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl