Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Stanowisko Rady Powiatu Tucholskiego w sprawie konieczności wybudowania wiaduktu lub tunelu w ciągu drogi powiatowej 1015C koło Wielkiego Gacna w związku z rozbudowa linii kolejowej nr 201 na odcinku Maksymilianowo - Kościerzyna.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Janowska-Giłka Halina
Kierzkowski Waldemar
Łukaszewicz Krzysztof
Majnert Sławomir
Mróz Michał
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl