Wyniki głosowania imiennego w sprawie: (druk nr 239) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Skwer Mahatmy Gandhiego" skwerowi położonemu w granicach administracyjnych Chorzowa u zbiegu ulic ks. Jana Gałeczki i Astrów.

ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (16)

CZAJA Bartłomiej
DUDEK Marek
HILTAWSKA Halina
KARPIŃSKA Bożena
KOŁODZIEJ Waldemar
KOPEL Krzysztof
KRAWCZYK Tomasz
ŁAZIKIEWICZ Krzysztof
MOSZ Seweryn
MOTYKA Lech
OTTE Marek
PIECHA Szymon
SALWICZEK Marian
SKÓRKA Jan
WEINDICH Marcin
ZIMNIK Aleksandra

PRZECIW (2)

PIECUCH Tomasz
STĘPIEŃ Agnieszka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

AHNERT Wojciech
BISKUP Bernadeta
KRZAK Grzegorz
MATYJASZCZYK Sebastian
NOWAK Jacek
TABIN Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

SEVKOVIC Klaudiusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl