Wyniki głosowania imiennego w sprawie: (druk nr 240) Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy "Skwer Dobrych Indyjskich Maharadżów" skwerowi położonemu w granicach administracyjnych Chorzowa u zbiegu ulic gen. Henryka Dąbrowskiego, Mikołaja Kopernika i Zjednoczenia.

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (23)

AHNERT Wojciech
BISKUP Bernadeta
CZAJA Bartłomiej
DUDEK Marek
HILTAWSKA Halina
KARPIŃSKA Bożena
KOŁODZIEJ Waldemar
KOPEL Krzysztof
KRAWCZYK Tomasz
KRZAK Grzegorz
ŁAZIKIEWICZ Krzysztof
MATYJASZCZYK Sebastian
MOSZ Seweryn
MOTYKA Lech
NOWAK Jacek
OTTE Marek
PIECHA Szymon
SALWICZEK Marian
SKÓRKA Jan
STĘPIEŃ Agnieszka
TABIN Barbara
WEINDICH Marcin
ZIMNIK Aleksandra

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

PIECUCH Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

SEVKOVIC Klaudiusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl