Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych PUK w Rumi spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miejskiej Rumia. Druk Nr 172 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 9

Lista imienna

ZA (9)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (3)

Kryża Michał
Mosa Florian
Okrój Anna

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (9)

Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl