Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 170 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 5, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kryża Michał
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (5)

Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Mallek Barbara

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl