Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Druk Nr 173 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 10, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (10)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Ławrukajtis Beata

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl