Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk Nr 176 z autopoprawkami – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (3)

Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Okrój Anna

NIEOBECNI (5)

Grzeszczyk Leszek
Kiersznikiewicz Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl