Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rumia. Druk Nr 174 z autopoprawkami– projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Formella Bogdan
Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (3)

Grinholc Henryk
Kryża Michał
Mallek Barbara

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl