Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Druk Nr 171 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 14, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (14)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (2)

Kryża Michał
Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Mallek Barbara

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl