Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/141/2015 Rady Miejskiej Rumi z dnia 26 listopada 2015r., zmienionej uchwałą Nr XLVI/613/2018 Rady Miejskiej Rumi w dniu 26 kwietnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej pobierania na terenieadministracyjnym Gminy Miejskiej Rumi. Druk Nr 180 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (15)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Mallek Barbara
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl