Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości. Druk Nr 179 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 11, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (11)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (5)

Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Grinholc Henryk

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl