Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020r." Druk Nr 178 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (4)

Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Mallek Barbara
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

Grzeszczyk Leszek
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl