Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030. Druk Nr 177 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Lista imienna

ZA (16)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (5)

Grzeszczyk Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl