Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi w rejonie pomiędzy ul. Sobieskiego, terenami kolejowymi a rzeką Zagórską Strugą. Druk Nr 183 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 4, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (11)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (4)

Bareła-Palczewska Liliana
Formella Bogdan
Kiersznikiewicz Leszek
Woźniak Krzysztof

NIEOBECNI (6)

Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl