Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/15/2018 Rady Miejskiej Rumi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rumi na 2019 rok. Druk Nr 187 z autopoprawką – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (1)

Kiersznikiewicz Leszek

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kryża Michał
Mosa Florian

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl