Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie – część ul. Bydgoskiej.

Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl