Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpin”.

Za: 11
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 3
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl