Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny nieruchomości stanowiącej drogi wewnętrzne położonej w Kobylarni.

Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl