Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w Dobromierzu.

Za: 12
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 3
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl