Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Wybór sekretarza obrad.

Za: 13
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 2
Nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl