Wyniki głosowania imiennego w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. wraz z autopoprawką – druk 121

ZA: 25, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (25)

Bartula Bogusław
Bilski Adam
Bliźniak Katarzyna
Gawęda Dariusz
Homa Kazimierz
Jankowska Teresa
Kajdas Wojciech
Klisiak Waldemar
Kopeć Grażyna
Łukowicz Tomasz
Mazur Joanna
Mendyk Artur
Merta Adam
Mieszczak Jerzy
Momot Sławomir
Niedziela Marcin
Pawlusiak Ewa
Płonka Ewa
Pyrek Jacek
Skrzypiński Andrzej
Szafran Józef
Szuster Leszek
Śreniawski Piotr
Tlałka Aneta
Zaliński Władysław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Jurzak Jarosław
Kobielusz Paweł

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl