Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Rozpatrzenie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon ulic: Bliskiej i Leśnej Polanki w Rabowicach”.

Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Nieobecni: 1
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl