Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających na rok 2020.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Drewczyńska Barbara
Gromowska Dorota
Hoppe Edyta
Janowska-Giłka Halina
Kierzkowski Waldemar
Łukaszewicz Krzysztof
Majnert Sławomir
Mróz Michał
Poturalski Zenon
Pruszak Andrzej
Przybysz Jan
Puchowski Bartosz
Rode Beata
Skałecki Michał
Urbański Andrzej

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (2)

Kowalik Jerzy
Lewandowski Antoni
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl