Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie protokołu Nr XII/2019 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 września 2019 r.

ZA: 23, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (23)

Bartula Bogusław
Bilski Adam
Homa Kazimierz
Jankowska Teresa
Jurzak Jarosław
Klisiak Waldemar
Kobielusz Paweł
Kopeć Grażyna
Łukowicz Tomasz
Mazur Joanna
Mendyk Artur
Merta Adam
Mieszczak Jerzy
Momot Sławomir
Niedziela Marcin
Pawlusiak Ewa
Płonka Ewa
Pyrek Jacek
Szafran Józef
Szuster Leszek
Śreniawski Piotr
Tlałka Aneta
Zaliński Władysław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Gawęda Dariusz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Bliźniak Katarzyna
Kajdas Wojciech
Skrzypiński Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl