Wyniki głosowania imiennego w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia – druk 108

ZA: 26, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (26)

Bartula Bogusław
Bilski Adam
Bliźniak Katarzyna
Gawęda Dariusz
Homa Kazimierz
Jankowska Teresa
Jurzak Jarosław
Kajdas Wojciech
Klisiak Waldemar
Kobielusz Paweł
Kopeć Grażyna
Łukowicz Tomasz
Mazur Joanna
Mendyk Artur
Merta Adam
Mieszczak Jerzy
Momot Sławomir
Niedziela Marcin
Pawlusiak Ewa
Płonka Ewa
Skrzypiński Andrzej
Szafran Józef
Szuster Leszek
Śreniawski Piotr
Tlałka Aneta
Zaliński Władysław

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (1)

Pyrek Jacek

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl