Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sławomira Sawickiego.

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl