Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Dębnie

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Witkowski Stanisław
Włodkowski-Moszej Leszek
Wojciechowski Roman

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Sopińska Alicja

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Lewandowski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl