Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020 wraz poprawkami

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (10)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krzysiak Marcin
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Włodkowski-Moszej Leszek
Wojciechowski Roman

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)

Krawiec Agata
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Lewandowski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl