Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020 - poprawka dot. Rozdziału 9 ust. 2 - kwota w wysokości 850.000,00 zł

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (9)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krzysiak Marcin
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Wojciechowski Roman

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

Krawiec Agata
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Włodkowski-Moszej Leszek

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Lewandowski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl