Wyniki głosowania imiennego w sprawie: (druk nr 217) Podjęcie uchwały w sprawie intencji utworzenia parku kulturowego.

ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Lista imienna

ZA (16)

CZAJA Bartłomiej
DUDEK Marek
HILTAWSKA Halina
KOŁODZIEJ Waldemar
KOPEL Krzysztof
KRAWCZYK Tomasz
ŁAZIKIEWICZ Krzysztof
MATYJASZCZYK Sebastian
MOSZ Seweryn
MOTYKA Lech
OTTE Marek
PIECHA Szymon
SKÓRKA Jan
TABIN Barbara
WEINDICH Marcin
ZIMNIK Aleksandra

PRZECIW (1)

STĘPIEŃ Agnieszka

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)

AHNERT Wojciech
BISKUP Bernadeta
KRZAK Grzegorz
PIECUCH Tomasz

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (4)

KARPIŃSKA Bożena
NOWAK Jacek
SALWICZEK Marian
SEVKOVIC Klaudiusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl