Wyniki głosowania imiennego w sprawie: w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 - dodatkowe wnioski przedstawione przez Panią Skarbnik: dodanie w dochodach pkt 3 (zwiększenie planu dochodów o kwotę 294.564 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej) i pkt 4 (zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów ze sprzedaży mienia) oraz dodanie w wydatkach pkt 6 (przeniesienie kwoty 1.504 zł z niewykorzystanych środków na oświetlenie na zakup wyposażenia do świetlicy w Smolnicy), pkt 7 (zwiększenie planu wydatków o kwotę 80.000 zł na zadanie „Dofinansowanie inwestycji przy drogach wojewódzkich” DW nr 130 w miejscowości Barnówko: kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe – źródło finansowania 50.000 zł ze środków z zadania „Budowa nowych linii oświetleniowych” oraz 30.000 zł ze zwiększenia planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia), pkt 8 (zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie i pochodne w placówkach oświatowych, w związku ze zwiększeniem o kwotę 294.564 zł części oświatowej subwencji ogólnej)

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Hryciuk Łukasz
Kowalska Izabela
Kozłowski Przemysław
Krawiec Agata
Krzysiak Marcin
Kucharski Mirosław
Lenartowicz Krzysztof
Napieracz Mirosław
Sokalski Władysław
Sopińska Alicja
Witkowski Stanisław
Włodkowski-Moszej Leszek
Wojciechowski Roman

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Lewandowski Andrzej
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl