Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Zatwierdzenie porządku obrad.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (13)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kośmida Justyna
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Majczak Wiesława
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Supernak Renata
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Głąb Zenon

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (1)

Tabas Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl