Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr VIII/70/15 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Głąb Zenon
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Supernak Renata
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Kośmida Justyna
Majczak Wiesława

NIEOBECNI (1)

Tabas Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl