Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2019-2031.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Bachowski Alfred
Flak Antoni
Furman Krzysztof
Głąb Zenon
Grzesica Marta
Janus Agnieszka
Kubasik Stefan
Ludwikowska Danuta
Snopek Justyna
Staniaszek Anna
Supernak Renata
Wójcik Edyta

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Kośmida Justyna
Majczak Wiesława

NIEOBECNI (1)

Tabas Dariusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl