Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Projekt uchwały w sprawie skargi Pana W. C. na bezczynność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokółce.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 1

Lista imienna

ZA (12)

Borowski Piotr
Bujwicki Piotr Karol
Czabatorowicz Wojciech
Czaplejewicz Helena
Jarosz Marta
Kirpsza Andrzej
Krokos Karol
Panasiuk Jarosław
Puszko Karol
Rybiński Robert
Sawoń Jarosław
Szczebiot Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)

Bieniusiewicz Jadwiga
Budrowska Maria Julita
Kirpsza Piotr
Kułakowski Piotr
Supronik Daniel
Tolko Tomasz

BRAK GŁOSU (2)

Karczewska Ewa
Kozłowska Helena

NIEOBECNI (1)

Tochwin Michał
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl