Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w uchwale nr XLV/218/18 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Przemkowa w zakresie komunikacji podmiejskiej.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Lista imienna

ZA (12)

Glapiński Jacek
Janikowski Jacek
Janisio Zdzisław
Jęć Agata
Kaczmarczyk Mariusz
Kosińska Iwona
Lewandowski Szymon
Łukawa Anna
Matuszak Janusz
Orłowska Irena
Pyrzyk Janusz
Więckowska Joanna

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (3)

Lichtański Edward
Rokosz Mariusz
Zielonka Olgierd
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl