Wyniki głosowania

Głosowanie w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kórniku”

PODSUMOWANIE

Za: 0, przeciw: 0 , wstrzymało się: 0, nie głosowało: 0, nieobecni: 0
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl