Wyniki głosowania imiennego w sprawie: wydzielenia ze Statutu Miasta Marki Regulaminu pracy Rady Miasta Marki

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Lista imienna

ZA (6)

Chojecka Anna
Chwiłoc-Fiłoc Grzegorz
Jaździk Jarosław
Pniewski Paweł
Szafrański Robert
Szczepanowski Mikołaj

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJĘ SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (2)

Lużyńska Agnieszka
Rostek Andrzej

NIEOBECNI (0)

esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl