Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/136/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dlaradnych Rady Miejskiej Rumi. Druk Nr 160 z autopoprawką - projekt uchwały przedkłada Grupa Radnych.

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (2)

Kryża Michał
Sinicki Ariel

BRAK GŁOSU (0)

NIEOBECNI (6)

Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl