Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Przyjęcie rozstrzygnięć Burmistrza o sposobie rozpatrzenia uwag.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (15)

Bartelke Piotr
Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kryża Michał
Mallek Barbara
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Sinicki Ariel
Urbaniak-Dzienisz Tomasz
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (1)

Kiersznikiewicz Leszek

BRAK GŁOSU (3)

Bareła-Palczewska Liliana
Grzeszczyk Leszek
Ławrukajtis Beata

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl