Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia (ul. Wiśniowej). Druk Nr 150 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta.

ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 7, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (12)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (7)

Bochniak Maria
Formella Bogdan
Grinholc Henryk
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl