Wyniki głosowania imiennego w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia. (ul. Zakopiańska). Druk Nr 149 – projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta

ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 6, NIEOBECNI: 2

Lista imienna

ZA (13)

Bareła-Palczewska Liliana
Bartelke Piotr
Grinholc Henryk
Grzeszczyk Leszek
Hebel Teresa
Kaczmarek Marcin
Kiersznikiewicz Leszek
Kryża Michał
Ławrukajtis Beata
Miotk Lucyna
Mosa Florian
Sinicki Ariel
Woźniak Krzysztof

PRZECIW (0)

WSTRZYMUJE SIĘ (0)

BRAK GŁOSU (6)

Bochniak Maria
Formella Bogdan
Mallek Barbara
Mrowicka Magdalena
Okrój Anna
Urbaniak-Dzienisz Tomasz

NIEOBECNI (2)

Rydzewska Karolina
Socha Mateusz
esesja.plSystem zarządzania pracami Rady Gminy / Miasta i Powiatu eSesja.pl